Zuko SA – Ooh Dali Wam Lyrics

Zuko SA Ooh Dali Wam Lyrics

Awi phiko lakho dali wami
Litsho kamnandi
Awi phiko lakho dali wami
Litsho kamnandi

Xa ndikhuluma nawe
Mondivel\’ izulwe
Xa ndithetha nawe dali
Timing ivel\’ izule

Awi phiko lakho dali wami
Litsho kamnandi (Entliziyweni)
Awi phiko lakho dali wami
Litsho kamnandi (Xa ndithetha nawe)

Xa ndikhuluma nawe, eh-eh
Ngqond\’ ivel\’ izule
Xa ndithetha nawe dali
Timing ivel\’ izule

Andithethi xa uqal\’ ukundijong\’ emehlweni
Kuvela kwanakalo zondiphatha kahle

Ngoko mand\’gawule ndiwarhuqe ntombi ndihambele kuwe
Ndihambele kwimphindiswa yakho
Mand\’gawule ndiwarhuqe ntombi ndihambele kuwe
Ndihambele kwintliziyo yakho

Iphi mbalakho (Ooh, dali wami)
Lijonga the \’ntliziyweni
Awu iphi mbalakho (Ooh, dali wami)
Lijonga xa ndithetha nawe

Na xa ndikhuluma nawe, eh-eh
Vel\’ ikhanda \’zule
Awu xa ndithetha nawe dali
Vel\’ ikhanda \’zule

Awu iphi mbalakho (Ooh, dali wami)
Lijonga entliziyweni
Awu iphi mbalakho (Ooh, dali wami)
Lijonga xa ndithetha nawe

Zuko SA Ooh Dali Wam Lyrics English Translation

You are my wing, my darling
It says nicely
You are my wing, my darling
It says nicely

When I talk to you
Mondivel \’wandered
When I talk to you create
Timing is always around

You are my wing, my darling
It says sweetly (In the heart)
You are my wing, my darling
It says sweetly (When I talk to you)

When I talk to you, eh-eh
The mind wanders
When I talk to you create
Timing is always around

I don\’t mean when you first look me in the eye
It just so happens that they treat me well

So let me cut you off and draw you to me
I went to your revenge
Let me drag you, my daughter, and go to you
I have walked in your heart

Where\’s your color (Ooh, my darling)
It looks at the \’heart
Where\’s your color (Ooh, my darling)
It looks when I talk to you

And when I talk to you, eh-eh
Just \’head\’ around
Well when I talk to you dali
Just \’head\’ around

Where\’s your color (Ooh, my darling)
It looks at the heart
Where\’s your color (Ooh, my darling)
It looks when I talk to you

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: