Titom – Tshwala Bam Lyrics

Titom Tshwala Bam Lyrics (feat. S.N.E & EeQue), Yuppe Tshwala Bam Lyrics

Ungavumi, ungavumi
Ungavumi, ungavumi, ungavumi
Ay ngay’qed’ icala lami
Kufik’ umongameli, bakhala ngami
Manje lezinja zizwana ngami
Ngathi bebangakholwa ngabanik’ utshwala bami
Tito bangazodlala la
Yuppe bhek’utshwala bam
Jikijiki bamg’thwalela umthwalo wami
Eix, wetshwala bami
Mongameli uyisdakwa
Vele ngizobangena madala
AmaCase, namaQuart Savannah
Vele sikhole kulo lodaba
Shivirim shivirum shiviri-virum shee—
Ivele ikhupuke, siphuz’ into engepheli
Ngizobathelela umongameli (iyoyo)

Ngixolele mzala
Ngaqed’ imali yami
Aw ng’phinde mzala wami
Ngay’theth’ icala
Wetshwala udlala ngami
Endlini bakhala ngami
Wadlala ngami
Wetshwala bami
Ngixolele mzala
Ngaqed’ imali yami
Aw ng’phinde mzala wami
Ngay’theth’ icala
Wetshwala udlala ngami
Endlini bakhala ngami
Wadlala ngami
Wetshwala bami
(Ay khuzeka mani)

Malome nna ke kopa o reke 6 nyana
Tsela tse di nlapisitse mola ke go tlatša
Malome ke freyza wena ong tlatše
Maybe le majita a ka nlata
Malome nna ke kopa o reke 6 nyana
Tsela tse di nlapisitse mola ke go tlatša
Malome ke freyza wena ong tlatše
Maybe le majita a ka nlata
Ayaye, ay sdibane ematshwaleni
Themba kuphi ngihambe nomakhwapeni
Ay tshwala bam aw’pheli marn
Ayaye, ngithi sdibane ematshwaleni
Themba kuphi ngihambe nomakhwapeni
Ay tshwala bam aw’pheli marn
Ngixolele mzala
Ngaqed’ imali yami
Aw ng’phinde mzala wami
Ngatheth’ icala
Wetshwala udlala ngami
Endlini bakhala ngami
Wadlala ngami
Wetshwala bami

Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami
(Ay imihlolo, nay imihlolo)
(Mkhuzeni)
(Hay imihlolo)
(Ay khuzeka mani)

Malome nna ke kopa o reke 6 nyana
Tsela tse di nlapisitse mola ke go tlatša
Malome ke freyza wena ong tlatše
Maybe le majita a ka nlata
Malome nna ke kopa o reke 6 nyana
Tsela tse di nlapisitse mola ke go tlatša
Malome ke freyza wena ong tlatše
Maybe le majita a ka nlata
Ayaye, ay sdibane ematshwaleni
Themba kuphi ngihambe nomakhwapeni
Ay tshwala bam aw’pheli marn
Ayaye, ngithi sdibane ematshwaleni
Themba kuphi ngihambe nomakhwapeni
Ay tshwala bam aw’pheli marn

Ngixolele mzala
Ngaqed’ imali yami
Aw ng’phinde mzala wami
Ngatheth’ icala
Wetshwala udlala ngami
Endlini bakhala ngami
Wadlala ngami
Wetshwala bami
Ngixolele mzala
Ngaqed’ imali yami
Aw ng’phinde mzala wami
Ngatheth’ icala
Wetshwala udlala ngami
Endlini bakhala ngami
Wadlala ngami
Wetshwala bami

Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami
Tshwala bami, tshwala bami

Titom Tshwala Bam Lyrics English Translation

Don’t agree, don’t agree
Don’t agree, don’t agree, don’t agree
I finished my case
The president came, they cried about me
Now these dogs understand me
When they didn’t believe me, I gave them my alcohol
Tito can play here
Yuppe bek’ukshwala my
They carried my burden to him
Eix, my alcohol
The President is an alcoholic
Of course I will enter them early
Cases, and Savannah Quarts
Just believe in this matter
Shivirim shivirum shiviri-virum shee—
It suddenly rises, we drink endlessly
I’ll join them for president (yeah)

Forgive me cousin
I spent my money
Oh my cousin again
I said the case
You’re drunk, you’re kidding me
At home they cried about me
He played with me
My alcohol
Forgive me cousin
I spent my money
Oh my cousin again
I said the case
You’re drunk, you’re kidding me
At home they cried about me
He played with me
My alcohol
(Ay khuzeka mani)

My uncle has 6 children
Tsela tse di nlapitise mola ke go tlatša
Malome ke freyza you ong tlatse
May this majita a ka nlata
My uncle has 6 children
Tsela tse di nlapitise mola ke go tlatša
Malome ke freyza you ong tlatse
May this majita a ka nlata
Ayaye, let’s meet for drinks
Where should I go with my armpits?
Hey, my booze doesn’t stop, man
Ayaye, I say let’s meet for a drink
Where should I go with my armpits?
Hey, my booze doesn’t stop, man
Forgive me cousin
I spent my money
Oh my cousin again
I said the case
You’re drunk, you’re kidding me
At home they cried about me
He played with me
My alcohol

My drink, my drink
My drink, my drink
My drink, my drink
My drink, my drink
My drink, my drink
My drink, my drink
My drink, my drink
My drink, my drink
(Ay mimilo, nay mimolo)
(command him)
(No tests)
(Ay khuzeka mani)

My uncle has 6 children
Tsela tse di nlapitise mola ke go tlatša
Malome ke freyza you ong tlatse
May this majita a ka nlata
My uncle has 6 children
Tsela tse di nlapitise mola ke go tlatša
Malome ke freyza you ong tlatse
May this majita a ka nlata
Ayaye, let’s meet for drinks
Where should I go with my armpits?
Hey, my booze doesn’t stop, man
Ayaye, I say let’s meet for a drink
Where should I go with my armpits?
Hey, my booze doesn’t stop, man

Forgive me cousin
I spent my money
Oh my cousin again
I said the case
You’re drunk, you’re kidding me
At home they cried about me
He played with me
My alcohol
Forgive me cousin
I spent my money
Oh my cousin again
I said the case
You’re drunk, you’re kidding me
At home they cried about me
He played with me
My alcohol

My drink, my drink
My drink, my drink
My drink, my drink
My drink, my drink
My drink, my drink
My drink, my drink
My drink, my drink
My drink, my drink

    Lyrics Details:

  • Written by: EeQue, S.N.E, Thato Mathobela, Yuppe
  • Album: Tshwala Bam
  • Released: 2024