S’Villa – Jehovah Lyrics

S\’Villa Jehovah Lyrics (feat. Zuma)

Ishuu! Asambe! Ebana!
Ishu! Asambe!
Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!
Uthando lwakho enhlizweni yami
Engithi lona alusoze laphela, asambe! umshini!

Uthando (uthando lwakho enhlizweni yami…uthando lwakho enhlizweni yami)
Enhlizweni (eh lona alusoze laphela…eh lona alusoze laphela my baby hey)
Alupheli (uthando lwakho enhlizweni yami…thando lwakho enhlizweni yami)
Alupheli (eh lona alusoze laphela…eh lona alusoze laphela my baby hey)

Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!
Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!

Uthando lwakho enhlizweni yami
Lungenza ngikufake ekasi lami
Lungenza ngikwazise kuMa
Uthando lwakho enhlizweni yami
Uthando lwakho enhlizweni yami
Lona lingenza ngithande ngingasabi
Lona alusoze laphela
Lona alusoze laphela my baby hey
Uthando lwakho enhlizweni yami
Lungenza ngikufake ekasi lami
Lungenza ngikwazise kuMa
Uthando lwakho enhlizweni yami
Uthando lwakho enhlizweni yami
Lona lingenza ngithande ngingasabi
Lona alusoze laphela
Lona alusoze laphela my baby hey

Uthando (uthando lwakho enhlizweni yami…uthando lwakho enhlizweni yami)
Enhlizweni (eh lona alusoze laphela…eh lona alusoze laphela my baby hey)
Alupheli (uthando lwakho enhlizweni yami…thando lwakho enhlizweni yami)
Alupheli (eh lona alusoze laphela…eh lona alusoze laphela my baby hey)

Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!
Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!

Mina (mina nawe sthandwa sami)
Ngikhetha (sohlukaniswa ukufa)
Wena (noma abathakathi besilinga)
Kuphela (sohlukanisw’uJehovah)
Mina (mina nawe sthandwa sami)
Ngikhetha (sohlukaniswa ukufa)
Wena (noma abathakathi besilinga)
Kuphela (sohlukanisw’uJehovah)
Mina (mina nawe sthandwa sami)
Ngikhetha (sohlukaniswa ukufa)
Wena (noma abathakathi besilinga)
Kuphela (sohlukanisw’uJehovah)
Mina (mina nawe sthandwa sami)
Ngikhetha (sohlukaniswa ukufa)
Wena (noma abathakathi besilinga)
Kuphela (sohlukanisw’uJehovah)

Uthando (uthando lwakho enhlizweni yami…uthando lwakho enhlizweni yami)
Enhlizweni (eh lona alusoze laphela…eh lona alusoze laphela my baby hey)
Alupheli (uthando lwakho enhlizweni yami…thando lwakho enhlizweni yami)
Alupheli (eh lona alusoze laphela…eh lona alusoze laphela my baby hey)

Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!
Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!

S\’Villa Jehovah Lyrics English Translation

Oops! Asambe! Ebana!
Oops! Asambe!
Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!
Your love in my heart
I say this will never end, let\’s be scared! machine!

Love (your love in my heart lwakho your love in my heart)
In the heart (eh it will never end… eh it will never end my baby hey)
Endless (your love in my heart lwakho your love in my heart)
It never ends (eh it never ends… eh it never ends my baby hey)

Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!
Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!

Your love in my heart
It makes me put you in my suitcase
Let me introduce you to Ma
Your love in my heart
Your love in my heart
This makes me love and not be afraid
This one will never end
This will never end my baby hey
Your love in my heart
It makes me put you in my suitcase
Let me introduce you to Ma
Your love in my heart
Your love in my heart
This makes me love and not be afraid
This one will never end
This will never end my baby hey

Love (your love in my heart lwakho your love in my heart)
In the heart (eh it will never end… eh it will never end my baby hey)
Endless (your love in my heart lwakho your love in my heart)
It never ends (eh it never ends… eh it never ends my baby hey)

Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!
Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!

Me (me and you my love)
I choose (separated by death)
You (or temptation witches)
Only (separated by Jehovah)
Me (me and you my love)
I choose (separated by death)
You (or temptation witches)
Only (separated by Jehovah)
Me (me and you my love)
I choose (separated by death)
You (or temptation witches)
Only (separated by Jehovah)
Me (me and you my love)
I choose (separated by death)
You (or temptation witches)
Only (separated by Jehovah)

Love (your love in my heart lwakho your love in my heart)
In the heart (eh it will never end… eh it will never end my baby hey)
Endless (your love in my heart lwakho your love in my heart)
It never ends (eh it never ends… eh it never ends my baby hey)

Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!
Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!

Written by: Kgosithebe Solomon Mahumapelo, Sabelo Calvin Zuma, Sicelo Ngwenya

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: