SB Maffija – Szansa na sukces Lyrics

SB Maffija Szansa na sukces Lyrics (feat. Nowciax & Nypel)

-Ej nowciax kiedy twoja kariera tak ostro wyjebała w kosmos?
-Dawaj mordo pogadamy o tym w studiu

By kupić pierwszy aparat, dwa miechy tyrałem w stanach
Fabryka i taśma do rana, dostaję mail od szymana
Fotografuję rockstara, Janka, Białasa, Solara
Reszta historii jest znana
Jadę po deal do korala

Skup się stary na szansie na sukces (skup się)
Jak jej szukasz, no to tylko w lustrze
Skup się na tym, co Ci daje uśmiech
Bo być może czeka na ciebie już gdzieś (let\’s go)
Skup się stary na szansie na sukces (skup się)
Jak jej szukasz, no to tylko w lustrze
Skup się na tym, co Ci daje uśmiech
Bo być może czeka na ciebie już gdzieś (let\’s go)

Szansa na sukces, moja szansa na sukces
Szansa na sukces, twoja szansa na sukces
Szansa na sukces, nasza szansa na sukces
Szansa na sukces, to jest szansa na sukces

Na mieście mówią na mnie młody nypel
A za parę lat powiedzą o mnie w Ameryce
Żyję sobie w snach, tak się toczy moje życie
Wy nie żyjecie w snach, bo żyjecie zbyt prawdziwie głupie kurwy
Moi rówieśnicy lubią tracić czas, więc dlatego koleguję się z Nowciaxem
Bo ma większe doświadczenie, a to ważne
Żeby nigdy nie zapomnieć, co jest ważne

Skup się stary na szansie na sukces (skup się)
Jak jej szukasz, no to tylko w lustrze
Skup się na tym, co Ci daje uśmiech
Bo być może czeka na ciebie już gdzieś (let\’s go)
Skup się stary na szansie na sukces (skup się)
Jak jej szukasz, no to tylko w lustrze
Skup się na tym, co Ci daje uśmiech
Bo być może czeka na ciebie już gdzieś (let\’s go)

Szansa na sukces, moja szansa na sukces
Szansa na sukces, twoja szansa na sukces
Szansa na sukces, nasza szansa na sukces
Szansa na sukces, to jest szansa na sukces

SB Maffija Szansa na sukces Lyrics English Translation

-Hey newx, when did your career go so hard into space?
-Come on, we\’ll talk about it in the studio

To buy the first camera, I used two bellows in the states
Factory and tape until morning, I get an e-mail from Szyman
I photograph rockstar, Janek, Białas, and Solar
The rest of the story is known
I\’m going to get the coral deal

Focus old man on the chance of success (focus)
If you are looking for her, then only in the mirror
Focus on what makes you smile
Cause maybe he\’s already waiting for you somewhere (let\’s go)
Focus old man on the chance of success (focus)
If you are looking for her, then only in the mirror
Focus on what makes you smile
Cause maybe he\’s already waiting for you somewhere (let\’s go)

A chance for success, my chance for success
Chance of success, your chance of success
A chance for success, our chance for success
A chance for success, this is a chance for success

In the city they call me a young nipple
And in a few years they will tell about me in America
I live in dreams, this is how my life goes
You guys don\’t live in dreams because you live too genuinely stupid whores
My peers like to waste time, so that\’s why I\’m friends with Nowciax
Because he has more experience, and that\’s important
So that you never forget what is important

Focus old man on the chance of success (focus)
If you are looking for her, then only in the mirror
Focus on what makes you smile
Cause maybe he\’s already waiting for you somewhere (let\’s go)
Focus old man on the chance of success (focus)
If you are looking for her, then only in the mirror
Focus on what makes you smile
Cause maybe he\’s already waiting for you somewhere (let\’s go)

A chance for success, my chance for success
Chance of success, your chance of success
A chance for success, our chance for success
A chance for success, this is a chance for success

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: