SB Maffija – Postanowienia noworoczne Lyrics

SB Maffija Postanowienia noworoczne Lyrics

Postanowienia noworoczne (lalalala)
Skończyły sie z pierwszym miesiącem (lalalala)
W przyszłym roku będzie podobnie (lalalala)
Jak będę zgredem to odpocznę (lalalala)
Dziś nie jeżdżę samochodem (lalalala)
Tylko sie truje alkoholem (lalalala)
To zabawa, a nie troska (lalalala)
Chodź, zapalmy papieroska (lalalala)

Miałem się uczyć do matury, a siedzę w pałacu pisze bzdury
W notatniku który może kiedyś porwie tłumy
Na stoliku stoi resztka wódki która powinna być pełna
Przynajmniej nie piłem od sylwestra
Już nigdy szluga nie zapale nawet teraz się zaśmiałem (hehe)
Żartowałem przynajmniej nie skłamałem kiedy mówiłem że Wstanę, ale nie nad ranem

Jeden nałóg – milion nauk
Wróbel wie a gadka robi ze mną
Nie stanowi on ciężaru
Miałem rzucać, ale jak tak
Bez, nie myślę o śniadaniu
A ono jest ważne
Tam mi mówił pracodawca
Marihuanka i Adi to dobrana parka
Jak jego wydaję tak jak bym charkał
Domawiam fajva, tena, handreda, tausena
Rap scena
Zajadamy sobie ją na Pac-Manca

Postanowienia noworoczne (lalalala)
Skończyły sie z pierwszym miesiącem (lalalala)
W przyszłym roku będzie podobnie (lalalalala)
Jak będę zgredem to odpocznę (lalalala)
Dziś nie jeżdżę samochodem (lalalala)
Tylko sie truje alkoholem (lalalala)
To zabawa, a nie troska (lalalala)
Chodź, zapalmy papieroska (lalalala)

Młody Łajcior to jest rockman
Mam pod ręką Californie
Utożsamiany z papieroskiem
A nie jaram dwa miesiące
Chcemy zarabiać szmal, jak co roku
Nie będę więcej stac sam na bloku
Nie będzie męczyć kac amatorów
Więc wpadam na drinka jak kostka lodu

Rozlany january a ja uhahany
Mieszkam na żoliborzu
Gram w piłe, smaże pacany
W tym roku chciałbym nie mówić już o tym samym
Codziennie budzić się obok tej samej damy
Napierdolony znów z legendarnym DJ Johnym
Puszczamy z dropboxa nieopublikowane utwory
W tym roku mają pękać bańki nie pękać condomy
Naucze się używac pralki i kręcić gibony

Postanowienia noworoczne (lalalala)
Skończyły sie z pierwszym miesiącem (lalalala)
W przyszłym roku będzie podobnie (lalalala)
Jak będę zgredem to odpocznę (lalalala)
Dziś nie jeżdżę samochodem (lalalala)
Tylko sie truje alkoholem (lalalala)
To zabawa, a nie troska (lalalala)
Chodź, zapalmy papieroska (lalalala)

Mam w planach przestać pić, być fit, opuścić kościół
Sprzedać wszystkie firmy, zacząć życie gdzieś na świata końcu (okej)
To tak jak imprezy na trzeźwo, bo raczej bez sensu (okej)
Ale że mam to na liście, daje mi poczucie sensu
Jak życie się sypie to z tego weź zrób przyprawę
I cierpliwie mordo czekaj na kolejne ruchy planet
Daj mi całą siebie w zamian za mnie, zróbmy wymiankę
Ja swoje długi spłacam zawsze, jebać tę kancelarię

Płynie prąd
Guarana Boys
Guarana night
Mam szpinak
A nie mam łap
Tak jak Popeye
Nowy rok
Nie nowa Ty
Nie nowy ja
Jak to szło?
Nowe stoki
Ale stary but

Postanowienia noworoczne (lalalala)
Skończyły sie z pierwszym miesiącem (lalalala)
W przyszłym roku będzie podobnie (lalalalala)
Jak będę zgredem to odpocznę (lalalala)
Dziś nie jeżdżę samochodem (lalalala)
Tylko sie truje alkoholem (lalalala)
To zabawa, a nie troska (lalalala)
Chodź, zapalmy papieroska (lalalala)

SB Maffija Postanowienia noworoczne Lyrics English Translation

New Year’s Resolutions (lalalala)
They ended with the first month (lalalala)
Next year it will be similar (lalalala)
If I am a bastard, I will rest (lalalala)
Today I don’t drive a car (lalalala)
I only poison myself with alcohol (lalalala)
It’s fun not caring (lalalala)
Come on, let’s light a cigarette (lalalala)

I was supposed to go to high school, and I’m sitting in the palace and writing nonsense
In a notebook that may one day carry the crowds
There is a remnant of vodka on the table that should be full
At least I haven’t had a drink since New Years Eve
I will never be a fag again, even now I laughed (hehe)
I was joking, at least I didn’t lie when I said I would get up, but not in the morning

One addiction – a million lessons
The sparrow knows and he is talking to me
It is not a burden
I was supposed to throw it, but like that
No, I don’t think about breakfast
And it is important
My employer told me there
Marijuana and Adi are a good pair
How I spend him as if I gasp
I order fajva, tena, handred, tausen
Rap scene
We eat her at Pac-Manca

New Year’s Resolutions (lalalala)
They ended with the first month (lalalala)
Next year it will be similar (lalalalala)
If I am a bastard, I will rest (lalalala)
Today I don’t drive a car (lalalala)
I only poison myself with alcohol (lalalala)
It’s fun not caring (lalalala)
Come on, let’s light a cigarette (lalalala)

Young Łajcior is a rocker
I have California on hand
Identified with a cigarette
And I don’t smoke for two months
We want to earn money, like every year
I will not be alone in the block anymore
Amateurs hangover will not tire
So I pop in for a drink like an ice cube

Spilled january and i uhahany
I live in Żoliborz
I play a drink, and I fry the swatter
This year, I would like to not talk about the same again
Wake up next to the same lady every day
Fucked up again with the legendary DJ Johnny
We play unpublished songs from the dropbox
This year they are expected to burst the bubbles not to burst the condoms
I will learn to use the washing machine and spin gibbons

New Year’s Resolutions (lalalala)
They ended with the first month (lalalala)
Next year it will be similar (lalalala)
If I am a bastard, I will rest (lalalala)
Today I don’t drive a car (lalalala)
I only poison myself with alcohol (lalalala)
It’s fun not caring (lalalala)
Come on, let’s light a cigarette (lalalala)

I have plans to stop drinking, stay fit, leave church
Sell ​​all the businesses, start life somewhere in the end of the world (okay)
It’s just like sober parties because it doesn’t make sense (okay)
But having it on my list makes sense to me
When life is falling apart, take a spice of it
And patiently wait for the next movements of the planets
Give me all of you in exchange for me, let’s do a trade
I always pay my debts, fuck this office

The current is flowing
Guarana Boys
Guarana night
I have spinach
And I have no paws
Just like Popeye
New Year
Not the new you
Not a new me
How was it going?
New slopes
But an old shoe

New Year’s Resolutions (lalalala)
They ended with the first month (lalalala)
Next year it will be similar (lalalalala)
If I am a bastard, I will rest (lalalala)
Today I don’t drive a car (lalalala)
I only poison myself with alcohol (lalalala)
It’s fun not caring (lalalala)
Come on, let’s light a cigarette (lalalala)

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: