SB Maffija – Do zobaczenia Lyrics

SB Maffija Do zobaczenia Lyrics

To ostatni dzień, a mi tak dobrze tu
I nie chcę wyjeżdżać, no ale muszę już
Biorę ostatni łyk, biorę ostatni buch
Do zobaczenia na trasce (bye, bye, bye)
To ostatni dzień, a mi tak dobrze tu
I nie chcę wyjeżdżać, no ale muszę już
Biorę ostatni łyk, biorę ostatni buch
Do zobaczenia na trasce(KWW)

Na Hotel przyjechałem busem
Na następny wbije Benzem
Nawet jak będę bogaty to nigdy bucem nie będę
Już jestem bogaty wnętrzem no i w sumie nim nie jestem
Trochę więcej tatuaży, ale nadal czyste serce
Obudziłem się ostatniego dnia
Okazało się, że płyta nagrana już
Obudziłem się ostatniego dnia
Sorry, ale ciężko było wstać

To ostatni dzień, a mi tak dobrze tu
I nie chcę wyjeżdżać, no ale muszę już
Biorę ostatni łyk, biorę ostatni buch
Do zobaczenia na trasce (bye, bye, bye)
To ostatni dzień, a mi tak dobrze tu
I nie chcę wyjeżdżać, no ale muszę już
Biorę ostatni łyk, biorę ostatni buch
Do zobaczenia na trasce (KWW)

Spełniają się marzenia, wyprzedałem trasę
Nie chodzi o wyświetlenia i choć mam ich coraz więcej
Wiem, że nie mają znaczenia tak jak twoja kariera
Daleko do artysty, bliżej ci do biznesmena
Jesteś zerem, skoro tak mocno zależy Ci na zerach
W dupie mam to, czy twój hit puścili w Esce
Do zobaczenia na koncercie w twoim mieście

To ostatni dzień, a mi tak dobrze tu
I nie chcę wyjeżdżać, no ale muszę już
Biorę ostatni łyk, biorę ostatni buch
Do zobaczenia na trasce (bye, bye, bye)
To ostatni dzień, a mi tak dobrze tu
I nie chcę wyjeżdżać, no ale muszę już
Biorę ostatni łyk, biorę ostatni buch
Do zobaczenia na trasce (KWW)

SB Maffija Do zobaczenia Lyrics English Translation

It\’s the last day and I feel so good here
And I don\’t want to leave, but I have to
I take the last sip, take the last puff
See you on the trail (bye, bye, bye)
It\’s the last day and I feel so good here
And I don\’t want to leave, but I have to
I take the last sip, take the last puff
See you on the route (KWW)

I came to the hotel by bus
He will punch the next one with a Benz
Even if I am rich, I will never be a slut
I\’m already rich inside and I\’m not really
Some more tattoos but still a clear heart
I woke up on the last day
It turned out that the album was already recorded
I woke up on the last day
Sorry, but it was hard to get up

It\’s the last day and I feel so good here
And I don\’t want to leave, but I have to
I take the last sip, take the last puff
See you on the trail (bye, bye, bye)
It\’s the last day and I feel so good here
And I don\’t want to leave, but I have to
I take the last sip, take the last puff
See you on the route (KWW)

Dreams come true, I sold out the route
It\’s not about views, and though I have more and more
I know they don\’t matter like your career
Far from an artist, you are closer to a businessman
You are zero if you care so much about zeros
I don\’t give a shit if your hit was released in Eska
See you at a concert in your city

It\’s the last day and I feel so good here
And I don\’t want to leave, but I have to
I take the last sip, take the last puff
See you on the trail (bye, bye, bye)
It\’s the last day and I feel so good here
And I don\’t want to leave, but I have to
I take the last sip, take the last puff
See you on the route (KWW)

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: