Safo Newman – Akokoa Lyrics

Safo Newman Akokoa Lyrics

Anɔpa
Ɔbɛkɔ asɔredanm′, na wato dwom
“Holy, Holy”

Ɛyɛ moma
Fa bɔ fam hɔ
Akyiriwia (tie), Masalakyi

Akɔkoa, me home rete
Ɔfrɛ me sɛ, “Kwakye, bankye”
Ne ba barima deɛ, ɛyɛ Sweetie
Ɔmpɛ m’asɛm da, kankabi
Nsuo ankorɛ mmiɛnsa, meretwe
Efii a ɛwɔ fam, mɛtwitwi
Ɛnneɛma adeɛ ma, merebɛsi
Memposa nwieeɛ a, mennidi
Daabi o

Nsonsonoeɛ wɔ mu
Deɛ ɔyɛ me no, ɔnyɛ Joe Boy saa
Ɔgyegye no so mmoroso mmoroso
Ɔno deɛ, ne ba aah
Adeɛ a merehunu no, ɛnyɛ me nko
Ɛrekɔso mmea-mmea
Som Nyame
Nso ne dɔ ntra ne yam mma
Daabi o

Anɔpa
Ɔbɛkɔ asɔredanm′, na wato dwom
“Holy, Holy” (Praise Him!)
Ɛyɛ moma
Fa bɔ fam hɔ
Akyiriwia, Masalakyi (Alhamdulillah)

Ɔregu nsa
Nananom Bosom, fufu tɔ ɛmma no nni (wiɛw!)
Ɔwie a
Ɔbɛba fie, na wabɛyɛ me sɛ tosa

Anɔpa (Nyamesomfoɔ, montie me o)
Ɔbɛkɔ asɔredanm’, na wato dwom
“Holy, Holy”
Ɛyɛ moma (mfa ɔtan mmu dɔ, dɔ dasani o)
Fa bɔ fam hɔ
Akyiriwia, Masalakyi

Ɔregu nsa (na Nyame a Ɔwɔ soro hɔ yi, yɛnhu No o)
Nananom Bosom, fufu tɔ ɛmma no nni
Ɔwie a (ɛmma no nyɛ wo yam ba-)
Ɔbɛba fie, na wabɛyɛ me sɛ tosa
Oh-oh
Oh, oh-oh
Oh-oh

Nkyerɛ me sɛ ɔrehyɛ me den
Nokware wɔ hɔ, ntoto no ase
Deɛ ɔde me reyɛ yi deɛ, ɛyɛ nkoasom
Deɛ worekeka yi yɛ mmuammuaso
Me ntaadeɛ, ɛfa atete
Baabi a meda, ɛhɔ awewe
Ɔse, “Wompɛ deaa da abɔnten”
Nso nyɛ sɛ ebi a meyɛɛ asoɔden
Daabi o

Nsonsonoeɛ wɔ mu
Deɛ ɔyɛ me no, ɔnyɛ Joe Boy saa
Ɔgyegye no so mmoroso mmoroso
Ɔno deɛ, ne ba aah
Adeɛ a merehunu no, ɛnyɛ me nko
Ɛrekɔso mmea-mmea
Som Nyame
Nso ne dɔ ntra ne yam mma
Daabi o

Me maame, Maame Dora, frɛ no a
Na waka sɛ, me na memmu adeɛ
Me nana, Kwakye ba mu deaa, ɔtu fo o
Ɔse mete ne nkyɛn nti
‘Yɛ a menya abotare

Pam, pam, pa-nah
Pam, pam, pa-nah
Meyɛ akwadaa nti, boo, mɛyɛ no deɛn?
Pam, pam, pa-nah (uu-oo, oh)
Pam, pam, pa-nah (oh)
Meyɛ akwadaa nti, boo, mɛyɛ no deɛn?

Anɔpa
Ɔbɛkɔ asɔredanm′, na wato dwom
“Holy, Holy” (Praise Him!)
Ɛyɛ moma
Fa bɔ fam hɔ
Akyiriwia, Masalakyi (Alhamdulillah)

Ɔregu nsa
Nananom Bosom, fufu tɔ ɛmma no nni (wiɛw!)
Ɔwie a
Ɔbɛba fie, na wabɛyɛ me sɛ tosa

Anɔpa (Nyamesomfoɔ, montie me o)
Ɔbɛkɔ asɔredanm′, na wato dwom
“Holy, Holy”
Ɛyɛ moma (mfa ɔtan mmu dɔ, dɔ dasani o)
Fa bɔ fam hɔ
Akyiriwia, Masalakyi

Ɔregu nsa (na Nyame a Ɔwɔ soro hɔ yi, yɛnhu No o)
Nananom Bosom, fufu tɔ ɛmma no nni
Ɔwie a (ɛmma no nyɛ wo yam ba-)
Ɔbɛba fie, na wabɛyɛ me sɛ tosa

Nyamesomfoɔ, montie me o
Mfa ɔtan mmu dɔ, dɔ dasani o
Na Nyame a Ɔwɔ soro hɔ yi, yɛnhunu No o
Ɛmma no nyɛ wo yam ba anaa ɔdɔ foforɔ o

    Lyrics Details:

  • Written by: Safo Newman
  • Album: Akokoa
  • Released: 2023