Q-Mark – iBhubezi Lyrics

Q-Mark iBhubezi Lyrics (feat. Afriikan Papi & Slick Widit)

Ah ngithi Anisukumeni
(Bayede)
Nali ibhubesi
(Bayede)
Ubani inkosi
(Bayede)
Ah ngithi Anikhothameni
(Bayede)

Ah ngithi Anisukumeni
(Bayede)
Nali ibhubesi
(Bayede)
Nayi inkosi
(Bayede)
Ah ngithi Anikhothameni

Nali ibhubesi
(Bayede)
Nayi inkosi
(Bayede)
Anisukumeni
(Bayede)
Anisukumeni
(Bayede)

Ey
Nayi inkosi
(Bayede)
Anikhothameni
(Bayede)
Anisukume
(Bayede)
Nali ibhubesi
(Bayede)

Aish
Eh ngithi Anisukumeni
Upapi uyinkinga uyingozi abanitsheli
Isivunguvungu zishaya inumber one way
Tp bahlebele batshele abasiqedi
Mark awubadedele ngesgubhu ekse
Anikhothameni
Imina inkosi
Fargo bahlasele baqede ungabayeki
Slick ubahlasele ubaqede ungabayeki
Anikhothameni

Ah ngithi Anisukumeni
(Ooooooohhh)
(Bayede)
Ubani inkosi
(Bayede)
Ah ngithi Anikhothameni
(Bayede)

Ah ngithi Anisukumeni
(Bayede)
Nali ibhubesi
(Bayede)
Nayi inkosi
(Bayede)
Ah ngithi Anikhothameni

Nali ibhubesi
(Bayede)
Nayi inkosi
(Bayede)
Anisukumeni
(Bayede)
Anisukumeni
(Bayede)

Ey
Nayi inkosi
(Bayede)
Anikhothameni
(Bayede)
Anisukume
(Bayede)
Nali ibhubesi
(Bayede)

Q-Mark iBhubezi Lyrics English Translation

Ah, I say you don’t stand up
(they went)
Here is the lion
(they went)
Who is the king?
(they went)
Ah, I say you do not bow down
(they went)

Ah, I say you don’t stand up
(they went)
Here is the lion
(they went)
Here is the king
(they went)
Ah, I say you do not bow down

Here is the lion
(they went)
Here is the king
(they went)
You don’t get up
(they went)
You don’t get up
(they went)

Hey
Here is the king
(they went)
You do not bow down
(they went)
Don’t get up
(they went)
Here is the lion
(they went)

Aish
Oh, I say you don’t stand up
Papi is a problem and a danger to the narrators
The storm hits the number one way
But they whispered and told the finishers
Mark did not let them off the hook
You do not bow down
I am the king
Fargo attack them and finish them off, don’t stop them
Slick attack them and finish them without stopping them
You do not bow down

Ah, I say you don’t stand up
(Ooooooohhh)
(they went)
Who is the king?
(they went)
Ah, I say you do not bow down
(they went)

Ah, I say you don’t stand up
(they went)
Here is the lion
(they went)
Here is the king
(they went)
Ah, I say you do not bow down

Here is the lion
(they went)
Here is the king
(they went)
You don’t get up
(they went)
You don’t get up
(they went)

Hey
Here is the king
(they went)
You do not bow down
(they went)
Don’t get up
(they went)
Here is the lion
(they went)

    Lyrics Details:

  • Written by: Q-Mark, Afriikan Papi, Slick Widit
  • Album: Suka Ekhoneni
  • Released: 2023