Nomfundo Moh – Sibaningi Lyrics

Nomfundo Moh Sibaningi Lyrics (feat. Kwesta)

Kunini ngithule
Ngilokhu ngbekezela
Inhliziyo yakho iyathutha iyaphelezela
Uthando enginalo luya ngokuya luyehla
Engathi kwanele manje, engathi kwanele!
Ungigendis’ okwebhola
Ungshonisa le ungyisa le, Ungshonisa le ungyisa le
Wen’ ungigendis’ okwebhola
Ubukisa ngam ezweni lobaba

Bengithi ngingedwa dali
Bengithi ngingedwa dali
Bengithi ngingedwa sweety
(Sibaningi Sibaningi)

Lomhlonishwa uyakhlonipha
Ath aqale ngokxolisa
Kphele amaSecret, aligcwal’ iqakala isokisi
Ngyabona ngath asizwani
Hlala phansi ngikbonise
Uthando lwethu lusaphila
uSatan owakh’ ibhokisi
I mean
Indoda indoda ngeqiniso layo
Angsiyo leType ezokmokola ngempil’ engingenayo
Kodwa ngyalaz iphupho lakho wena sisi
And asomblief mangbaBusy ngigijimisa lempilo esngenayo
Yeah my past is nothing pretty
There are some things you ain’t forgiving
I just ask that you me a little faith
Ngike ngabhayiza naboTsidi, naboSandra, naboSindi, nabo… Wakhal iynyembezi
Khona Cha ngeke nglinge ngphinde, ngizwile ngizwile
Ngikzwisil ubuhlungu
Kodw uright nibaningi nibaningi
KuneCherry yam, kunoMnganam, kunoMkam lapho kuwe

Bengithi ngingedwa dali
Bengithi ngingedwa dali
Bengithi ngingedwa sweety
(Sibaningi Sibaningi)

Nomfundo Moh Sibaningi Lyrics English Translation

How long have I been silent
I am still patient
Your heart moves and accompanies you
The love I have is getting less and less
As if it is enough now, as if it is enough!
You drive me like a football
He sinks this and leads to this, He sinks this and leads to this
You drive me like a football
You are showing off about me in my father’s land

I thought I was alone
I thought I was alone
I thought I was alone sweety
(We are many We are many)

This gentleman respects you
He started by apologizing
Only the Secrets, they don’t fill the ankle of the sock
I saw that we don’t understand each other
Sit down and I’ll show you
Our love is still alive
Satan owns the box
I mean
A man is a man with his truth
I’m not the type to complain about a life I don’t have
But here is your dream, sister
And asomblief mangba Busy I run this life that doesn’t come
Yeah my past is nothing pretty
There are some things you are not forgiving
I just ask that you have a little faith
I have played with Tsidi, with Sandra, with Sindi, and… He was in tears
Then No, I won’t try again, I’ve heard it, I’ve heard it
I feel the pain
But right, there are many of you
There is my Cherry, there is Mnganam, there is Mkam there for you

I thought I was alone
I thought I was alone
I thought I was alone sweety
(We are many We are many)

    Lyrics Details:

  • Written by: Eddy Khumalo, Nomfundo Moh, Kwesta
  • Album: Amagama (Deluxe)
  • Released: 2022