Msaki – Imini Yesithembiso Lyrics

Msaki Imini Yesithembiso Lyrics, Msaki ft Tubatsi Mpho Moloi Imini Yesithembiso Lyrics

Sasihamba
Siyaphesheya
Ibanga elide
Oko sihamba
Sasihamba
Ibanga elide
Sade safika
Sabona

Sesubona mhlaba wesithembiso
Ngemini, ngemini ye nyaniso
Sizokuphata ngemini ye nyaniso
Sizokubonga ngemini ye nyaniso
Sizojabula ngemini ye nyaniso
Sizokuphila ngemini ye nyaniso

Sizokukhula ngemini yenyaniso
Amabala aluhlaza mahle
Neziqhamo zivuthiwe siyadla
Izingane nabadala-ha-ha-ha
Bahlezi kunye kahle

Msaki Imini Yesithembiso Lyrics English Translation

We were walking
We are abroad
Long distance
As we go
We were walking
Long distance
We finally arrived
We saw

We are the promised land
In the day, in the day of truth
We will deal with you on the day of truth
We will thank you on the day of truth
We will be happy on the day of truth
We will live in the day of truth

We will grow up on the day of truth
The green spots are beautiful
We also eat ripe fruits
Children and adults-ha-ha-ha
They sit well together

    Lyrics Details:

  • Written by: Msaki, Tubatsi Mpho Moloi
  • Album: Imini Yesithembiso
  • Released: 2024