Mr Eazi – Orokoro Lyrics

Mr Eazi Orokoro Lyrics, Mr Eazi Òròkórò Lyrics (feat. Angelique Kidjo)

Ọrọkọrọ
Zagadat
Oh oh oh
Ọrọkọrọ

Ohun to ba wu ẹlẹnu lo fi n sọrọ (Ọrọkọrọ)
Ko si ohun tẹ le fi ẹlẹda mi ṣe (Ọrọkọrọ)
You know sey normally me o ki n pariwo (Ọrọkọrọ)
Ohun t’Oluwa ṣe ko tan ni kọrọ

O ya follow me kalọ o
Make you see the kind of love I dey see
O ya follow me kalọ o, ye
Tẹle mi jẹ a lọ o
Make you see the kind of love Oluwa show me, mi o le parọ o
Parọ o

‘Cause all the money wey you get o
You no fit carry am go below
And all the padi wey you get o
Oju la ri we no know the koko
Upon the nose wey we geti o
We no fit smell all the bad people
Na Baba God wey me get o
Na Baba God wey me get o, oh, oh ye

Ohun to ba wu ẹlẹnu lo fi n sọrọ (Ọrọkọrọ)
Ko si ohun tẹ le fi ẹlẹda mi ṣe (Ọrọkọrọ)
You know sey normally me o ki n pariwo (Ọrọkọrọ)
Ohun t’Oluwa ṣe ko tan ni kọrọ

Mmm who badda?
Ko sohun badda
Throw me arrow mo dapada
I dey pray to Jesu Jah Jehovah
Giving thanks ’cause everything In order
Thank you Lord for giving manner
Only peace wey I desire
As an old soldier
I no retire
Thousand years I go still dey fire

‘Cause all the money wey you get o
You no fit carry am go below
And all the padi wey you get o
Oju la ri we no know the koko
Upon the nose wey we geti o
We no fit smell all the bad people
Na Baba God wey me get o
Na Baba God wey me get o, oh, oh ye

Ohun to ba wu ẹlẹnu lo fi n sọrọ (Ọrọkọrọ)
Ko si ohun tẹ le fi ẹlẹda mi ṣe (Ọrọkọrọ)
You know sey normally me o ki n pariwo (Ọrọkọrọ)
Ohun t’Oluwa ṣe ko tan ni kọrọ

Ẹ da mi lohun ẹ jẹ n kọrin
Ẹ jẹ n jaye tori aye o dun o
Ẹ wa dide, ẹ wa ka lọ jo
Ẹ da mi lohun ẹ jẹ n kọrin
Ẹ jẹ n jaye tori aye o dun o
Ẹ wa dide, ẹ wa ka lọ jo

Onikaluku ti o wa aye (Ọrọkọrọ)
O ni iya oni baba o
Oluwa lo ni aṣẹ agbara (Ọrọkọrọ)
Ẹ rọra ti a ba fẹ sọrọ o
Ẹ wa dide, ẹ wa ka lọ jo

    Lyrics Details:

  • Written by: Mr Eazi, Angelique Kidjo
  • Album: The Evil Genius
  • Released: 2023