Kelvin Momo – Emaphupeni Lyrics

Kelvin Momo Emaphupeni Lyrics (feat. Babalwa M & Makhanj)

Ndibona wen’ emaphupeni
Ndikulindile nasekuseni
Ndicel’uze la kimi
Ziveze kimi
Ndifun’ uk’bona undibambe eb’sweni

Ndibona wen’ emaphupeni
Ndikulindile nasekuseni
Ndicel’uze la kimi
Ziveze kimi
Ndifun’ uk’bona undibambe eb’sweni

Ndicinga ngawe
Njalo imihla yonke
Ndicinga ngawe
Njalo imihla yonke

Bayazi nabadala
Umasibulisana
Kudala ndithi iza aphapha
Bayazi nabadala
Umasibulisana
Kudala ndithi iza aphapha

Dali wami
Andikwazi nokulala
Ndivuswa ngamaphupho ngawe
Ndifis’ ukuhlala nawe

Ungenza ngibe namahloni
Ngiyamoyiza, ngiyacwayiza
Ungenza ngibe namahloni
Ngiyacwayiza, ngiyamoyiza

Dali wami
Andikwazi nokulala
Ndivuswa ngamaphupho ngawe
Ndifis’ ukuhlala nawe
Ungenza ngibe namahloni
Ngiyamoyiza

Ndibona wen’ emaphupeni
Ndikulindile nasekuseni
Ndicel’uze la kimi
Ziveze kimi
Ndifun’ uk’bona undibambe eb’sweni

Ndibona wen’ emaphupeni
Ndikulindile nasekuseni
Ndicel’uze la kimi
Ziveze kimi
Ndifun’ uk’bona undibambe eb’sweni

Ndikhulule, khulule
Abaningi bayangiphazamisa
Khulule, khulule
Abaningi, uyandiphazamisa

Andilali
Ebusuku ndibona wena kuphela
Andisazi
Ndingenzani na, ndingenzani na
Sondela la kimi
Oh ngifuna, ndiyakufuna

Ndibona wen’ emaphupeni
Ndikulindile nasekuseni
Ndicel’uze la kimi
Ziveze kimi
Ndifun’ uk’bona undibambe eb’sweni

Ndibona wen’ emaphupeni
Ndikulindile nasekuseni
Ndicel’uze la kimi
Ziveze kimi
Ndifun’ uk’bona undibambe eb’sweni

Ndicinga ngawe
Njalo imihla yonke
Ndicinga ngawe
Njalo imihla yonke

Bayazi nabadala
Umasibulisana
Kudala ndithi iza aphapha
Bayazi nabadala
Umasibulisana
Kudala ndithi iza aphapha

Kelvin Momo Emaphupeni Lyrics English Translation

I see you in my dreams
I am waiting for you even in the morning
I asked this to myself
Reveal yourselves to me
I want you to see me in the eye

I see you in my dreams
I am waiting for you even in the morning
I asked this to myself
Reveal yourselves to me
I want you to see me in the eye

Thinking about you
Every day
Thinking about you
Every day

Even the elders know
Greetings
I have been saying for a long time that he will wake up
Even the elders know
Greetings
I have been saying for a long time that he will wake up

My daughter
I can’t even sleep
I wake up with dreams of you
I want to live with you

You make me blush
I smile, I blink
You make me blush
I blink, I smile

My daughter
I can’t even sleep
I wake up with dreams of you
I want to live with you
You make me blush
I smile at him

I see you in my dreams
I am waiting for you even in the morning
I asked this to myself
Reveal yourselves to me
I want you to see me in the eye

I see you in my dreams
I am waiting for you even in the morning
I asked this to myself
Reveal yourselves to me
I want you to see me in the eye

Set me free, set me free
Many disturb me
Release, release
Many, you disturb me

I don’t sleep
At night I see only you
I don’t know
What can I do, what can I do
Come closer to me
Oh I want, I want you

I see you in my dreams
I am waiting for you even in the morning
I asked this to myself
Reveal yourselves to me
I want you to see me in the eye

I see you in my dreams
I am waiting for you even in the morning
I asked this to myself
Reveal yourselves to me
I want you to see me in the eye

Thinking about you
Every day
Thinking about you
Every day

Even the elders know
Greetings
I have been saying for a long time that he will wake up
Even the elders know
Greetings
I have been saying for a long time that he will wake up

    Lyrics Details:

  • Written by: Babalwa Mneno, Mbali Makhanya, Thato Kelvin Ledwaba
  • Album: Amukelani
  • Released: 2022