Kamo Mphela – Umhlolo Lyrics

Kamo Mphela Umhlolo Lyrics (feat. AyaProw & Yumbs), Masterpiece YVK Umhlolo Lyrics

Eh ngithi wena udlala ama-games
Kanjani ungibize ngoJames
Eh ngithi wena udlala ama-games
Kanjani ungibize ngoJames

Eh ngithi wena udlala ama-games
Kanjani ungibize ngoJames
Eh ngithi wena udlala ama-games
Kanjani ungibize ngoJames

Umhlolo kabani
Bathi umhlolo kaJamuzi
Hayi umhlolo kabani
Eh bathi unhlolo kaMaster

Eh ngithi umhlolo kabani
Eh bathi umhlolo kaJamuzi
Eh bathi umhlolo kaKamo
Hayi umhlolo kabani

Eh bathi umhlolo kaJamuzi
Mhlolo kaMaster
Mhlolo kaKamo
Mhlolo kabani

Umhlolo kaJamuzi
Mhlolo kaKamo
Mhlolo kaMaster
Mhlolo kabani
Umhlolo ka Kamo

Kahle kahle umhlolo ka Master
O kare umhlolo kabani
Kahle kahle umhlolo kaMaster

Eh bathi umhlolo kaJamuzi
Mhlolo kaKamo
Mhlolo kaMaster
Mhlolo kabani

Umhlolo kaJamuzi
Mhlolo kaMaster
Mhlolo kaKamo
Umhlolo ka

Eh bathi umhlolo kabani
Kahle kahle umhlolo kabani
Umhlolo ka bani
Kahle kahle umhlolo ka bani

Eh ngithi umhlolo kabani
Zong’thini
Ngiyashisha
Ngiyabila
Bafuna le hit
Zoyikhipha
Zomnika

Umhlolo kabani
Zong’thini
Ngiyashisha
Ngiyabila
Bafuna le hit
Zoyikhipha
Zomnika

Eh ngithi udlala ama games
Konje ubani igama lakho wena weh James
Ngena amanz’endlini manje upheth’ ama-lames
Akekho ofana nami ngithi we never the same

Udlala ama games
Konje ubani igama lakho wena weh James
Ngena amanz’endlini manje upheth’ ama-lames
Akekho ofana nami ngithi we never the same

Umhlolo kabani
Umhlolo kaMaster
Umhlolo kaKiki
Umhlolo kaKamo
Umhlolo kaYumbs
Umhlolo kaSon
Umhlolo ka
Hey wena

Eh bathi umhlolo ka amuzi
Mhlolo kaMaster
Mhlolo kaKamo
Mhlolo kabani
Umhlolo kaJamuzi

Mhlolo kaKamo
Mhlolo kaMaster
Mhlolo kabani
Umhlolo kaKamo

Kahle kahle umhlolo kaMaster
O kare umhlolo kabani
Kahle kahle umhlolo kaMaster

Eh bathi umhlolo kaJamuzi
Mhlolo ka Kamo
Mhlolo kaMaster
Mhlolo kabani

Umhlolo laJamuzi
Mhlolo kaMaster
Mhlolo kaKamo
Umhlolo ka
Eh bathi umhlolo kabani

Kamo Mphela Umhlolo Lyrics English Translation

I mean, you play games
How come you call me James
I mean, you play games
How come you call me James

I mean, you play games
How come you call me James
I mean, you play games
How come you call me James

Whose test?
They say Jamuzi’s widow
Whose widow is he?
Oh, they say it’s a Master’s exam

I mean whose widow
Oh, they say Jamuzi’s widow
Oh, they say Kamo’s widow
Whose widow is he?

Oh, they say Jamuzi’s widow
Master’s Test
Kamo’s widow
Whose widow

Jamuzi’s widow
Kamo’s widow
Master’s Test
Whose widow
Kamo’s widow

Well done Master’s exam
O kare whose widow
Well done Master’s test

Oh, they say Jamuzi’s widow
Kamo’s widow
Master’s Test
Whose widow

Jamuzi’s widow
Master’s Test
Kamo’s widow
Test of

Whose widow do they say?
Whose widow is she?
Whose test?
Very well, whose widow

I mean whose widow
Zong’thin
I’m hot
I’m boiling
They want this hit
They will take it out
They will give it to him

Whose test?
Zong’thin
I’m hot
I’m boiling
They want this hit
They will take it out
They will give it to him

Oh, I mean you play games
What’s your name James?
Go into the house now and take care of the lames
There is no one like me, I say we are never the same

He plays games
What’s your name James?
Go into the house now and take care of the lames
There is no one like me, I say we are never the same

Whose test?
Master’s exam
Kiki’s father-in-law
Kamo’s father
Yumbs test
Son’s test
Test of
Hey you

Well, they say the widow of the family
Master’s Test
Kamo’s widow
Whose widow
Jamuzi’s widow

Kamo’s widow
Master’s Test
Whose widow
Kamo’s father

Well done Master’s test
O kare whose widow
Well done Master’s test

Oh, they say Jamuzi’s widow
Kamo’s widow
Master’s Test
Whose widow

The test of Jamuzi
Master’s Test
Kamo’s widow
Test of
Whose widow do they say?

    Lyrics Details:

  • Written by: Ayabulele Pakade, Ayanda Oratile Yumba, Kamogelo Matona, Thabang Kgotso Kganakga, Tsheamiso Milton Nakana
  • Album: Umhlolo
  • Released: 2023