Citizen Deep – Baba Mongameli Lyrics

Citizen Deep Baba Mongameli Lyrics (feat. El Maestro & ZaneeMusiq)

Ngathi ngiyabona
sesiphumelela sibaningi
Sifund’ iskolo
abanye bethu besebenza imisebenzi
abayithandayo
Siphile impilo esifunayo
Nabant’ esibathandayo
Kungekho okhalayo
Baba mongameli
Why kunga hlangani
Umunt’omnyama woneni
Baba mdali ezulwini
Sikelele emaloction
Ekunzima emhlabeni

Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Baba mongameli

Why kunga hlangani
Umunt’omnyama woneni
Baba mdali ezulwini
Sikelele emaloction
Ekunzima emhlabeni
Baba mongameli
Why kunga hlangani
Umunt’omnyama woneni
Baba mdali ezulwini
Sikelele emaloction
Ekunzima emhlabeni

Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen

Citizen Deep Baba Mongameli Lyrics English Translation

I can only imagine
we are successful as many
Let’s go to school
some of us are working jobs
that they like
Live the life we want
And the people we love
No one is crying
They became presidents
Why can’t we meet?
He is a black man
They became a creator in heaven
Good luck with the auction
The hardest thing in the world

Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
They became presidents

Why can’t we meet?
He is a black man
They became a creator in heaven
Good luck with the auction
The hardest thing in the world
They became presidents
Why can’t we meet?
He is a black man
They became a creator in heaven
Good luck with the auction
The hardest thing in the world

Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen
Mother, amen

    Lyrics Details:

  • Written by: Citizen Deep, El Maestro, ZaneeMusiq
  • Album: ARCADE 2
  • Released: 2022