Berri-Tiga – Egopiano Lyrics

Berri-Tiga Egopiano Lyrics, Tekno Egopiano Lyrics

If ego no Dey watin I gain
Na why I Dey hustle make my hustle pay
Normally I no wan shalaye
Na ego I Dey find
Bad energy go away
Ah cuz .. I wan chop life me

I wan ball
Make the ego plenty surplus
I wan chop life
Me I wan ball
I wan ball oo
I wan ball oo

I wan ball oo
(You wan ball??) ehn
I wan ball
( you wan ball you wan ball) ehn
I wan ball
(You wan ball?) ehn
I wan ball

More money more money
I want more money
Na less ego Dey bring see finish
Obi Cubana sef Dey find money
Ned okonkwo Dey find money
You no go like wear high fashion
Maka why!!!!
You no like to buy mansion
Maka why
Nwanne don’t mention
Ifeanyi Odii surplus
Anyi Chuks Onyeoma

I wan ball oo
(You wan ball??) ehn
I wan ball
( you wan ball you wan ball) ehn
I wan ball
(You wan ball?) ehn
I wan ball

    Lyrics Details:

  • Written by: Berri-Tiga, Tekno
  • Album: Egopiano
  • Released: 2023